Jesteś tutaj > Strona główna > Dokument

Program

Autor/Źródło

Monika Piędel

Instytucja

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

Ocena dokumentu:

Przedmiot (etap edukacyjny)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Szkoła podstawowa - klasy I - III)

Podstawa programowa

Wychowanie patriotyczne

Obszar edukacyjny

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Śladami hrabiny Marii Resse’guier –Dobrodziejki Niska

Autor zdjęcia: Monika Piędel, Opis: Uczniowie klasy IA poznają herb Niska.
Klasa IA PSP nr5 w Nisku _1
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku _2
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku _3
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku
Portret hrabiny Marii Resse’guier
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku.
Klasa Ia PSP nr5 w Nisku.
Tagi: Ślady przeszłości, PSP nr5, Nisko,

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„ŚLADY PRZESZŁOŚCI”

EDYCJI 2012/2013

 

I. DANE SZKOŁY

Nazwa szkoły: pełne dane adresowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nisku

Pełne dane adresowe:

ul. Tysiąclecia 12A

37-400 Nisko

tel.(0-15)8413922

Województwo: podkarpackie

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Śladami hrabiny Marii Resse’guier –Dobrodziejki Niska”

Opiekun projektu: mgr Monika Piędel

Realizatorzy projektu: 25 uczniów klasy IA PSP Nr 5 w Nisku- Damian Bańka, Oskar Baran, Wojciech Dudzic, Meriem Ferhani, Adam Grabowiec, Gabriel Grabowiec,  Daniel Kida , Karolina Kozara,  Zuzanna Kozioł ,Wiktoria Krupa,  Kornelia Łach, Natalia Łyszczarz, Martyna Marut ,Dawid Maziarz, Łukasz Miśkiewicz, Antonina Partyka, Wiktoria Piróg, Tomasz Serafin, Daria Suwała, Jakub Trojniak, Gabriela Wciślik, Bartosz Wojdyła, Victoria Wojewoda, Katarzyna Zalewska, Kornelia Hacia.

Informacje o projekcie:

Informacje o wybranym projekcie i temacie przewodnim projektu

 

 • Hrabina Maria Teresa Julia z Kinskych Resse’guier urodziła się 12 kwietnia 1849 roku w Austrii.
 • Ojciec hrabiny pochodził z Kinskych, starego, jednego z najbardziej zasłużonych czeskich rodów.
 • Hrabina Maria Kinsky wyszła za mąż 21 września 1868 roku we Wiedniu za hrabiego Oliviera Resse’guier de Miremont. Wkrótce po ślubie małżonkowie zamieszkali w Nisku.
 • Od 1867 roku Nisko należy do rodziny Resse’guier – Roger (ojciec męża hrabiny) kupił miejscowość od wielkiego łowczego dworu wiedeńskiego - hrabiego Reinchenbacha.
 • Hrabina Maria wraz mężem dziedziczą Nisko w 1883 roku. Małżonkowie Resse’guier mieli 14 dzieci, troje z nich zmarło w młodym wieku.
 • Dzięki staraniom hrabiny Marii i jej męża Nisko stało się w 1871 roku siedzibą władz powiatowych. Małżonkowie troszczyli się o rozwój budownictwa i wzrost zatrudnienia mieszkańców Niska.
 • W 1873-75 zostaje wybudowany pałac (obecnie szpital). W 1875 ruszyła budowa starostwa, zakończono ją w 1878 roku. W 1880 roku wybudowano hotel. W 1894 roku uruchomiono cegielnię. W 1896 wybudowano koszary. W 1904 roku oddano do użytku mieszkańcom Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” oraz czteroklasową szkołę. Z inicjatywy hrabiny Marii 31 marca 1890 roku zostaje powołany Komitet Budowy Kościoła w Nisku pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca. W 1897 roku sprowadziła trzy Siostry Służebniczki Dębickie z myślą o prowadzeniu ochronki dla dzieci. Wybudowano również browar, stolarnię, dworzec kolejowy itd.
 • W 1907 roku hrabina Maria wraz z mężem Olivierem funduje figurę Serca Pana Jezusa.
 • Nisko należało do rodziny Resse’guier do 1912 roku (miejscowość zostaje sprzedana Maksymilianowi France). Rodzina Ress’eguier przeprowadza się do Wiednia.
 • Hrabina Maria Ress’eguier zmarła w domu Starców  15 marca 1928 roku.
 • Część budynków wybudowanych w czasach pobytu rodziny Resse’guier w Nisku została zniszczona podczas I wojny światowej, te które przetrwały próbowaliśmy ocalić od zapomnienia.

 

Informacja o podjętych przez uczniów kl. Ia PSP w Nisku działaniach

 

Wspólnie z  dziećmi wybraliśmy temat i cele projektu dostosowane do wieku uczniów.

Temat miał przybliżyć im postać hrabiny Marii Resse’guier, dawnej właścicielki Niska. Chcieliśmy zapoznać maluchy również z historią miasta i poszerzyć ich wiedzę z zakresu. najbliższej okolicy oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Przeprowadziliśmy cykl lekcji poświęconych Nisku oraz hrabinie Marii. Korzystaliśmy ze zbiorów starych pocztówek oraz dostępnych publikacji. Zrobiliśmy wycieczkę po Nisku śladami hrabiny Marii. Uczniowie poznali herb Niska, następnie samodzielnie wykonali herby naszego miasta, które zamieściliśmy z komentarzem na szkolnej wystawce.

Zorganizowaliśmy konkurs pt. „Portret hrabiny Marii Resse’guier” i znaleźliśmy się w Kronice Niżańskiej – konkurs rozstrzygnęliśmy przy pomniku hrabiny.

Zdobywaliśmy coraz więcej potrzebnych nam materiałów, wiadomości, które zamieściliśmy w „Małych przewodnikach po Nisku”.

Zdjęcia oraz całość pracy nad projektem ulokowaliśmy w prezentacji multimedialnej pt.: „Śladami hrabiny Marii Resse’guier –Dobrodziejki Niska” realizacja programu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” 2012/2013 przez uczniów klasy Ia PSP Nr 5 w Nisku.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r w celach związanych z realizacją programu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zostałem poinformowany o przysługujących mi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych przeze mnie zdjęciach. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacji i materiałach promocyjnych programu. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach CEO, w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Mapa